Skip to main content

DE FAUNATOREN

In een tijd waar klimaat, verduurzaming en vergroening hoog op de agenda staat in ons land en daarbuiten, ligt er tevens een (woning )bouwopgave. Hier lijkt een hiaat te ontstaan. Om dit hiaat te beperken, proberen wij de bedreiging om te zetten in kansen. De faunatoren EcoMaat is een uniek voorbeeld hoe wij beide doelstellingen samenvoegen.

EcoMaat

De faunatoren EcoMaat is ontwikkeld door Ecofect B.V en Lagemaat sloopwerken B.V.
Dit spontane samenwerkingsverband is ontstaan vanuit de ambitie om natuur inclusiviteit een impuls te geven met circulair materiaal. De markt vraagt naar een alternatief voor het brede spectrum, maar bovenal verdient onze leefomgeving een toevoeging van natuur binnen tal van ontwikkelingen.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u bellen met Nick van Bruggen 06 34 56 99 15 of vul het reactieformulier in.

Herwinning van materialen 

Hergebruikte Prefab CEL-blokken uit
Tijdelijke Rechtbank Amsterdam.

Herinzet van materialen 

Herbouwen en opbouwen EcoMaat
in samenwerking met Lucrato. 

Op maat gemaakt

Opdrachtgevers kunnen in overleg met de ontwikkelaars van de EcoMaat kiezen welke functies er toegepast worden in/aan de faunatoren. Weliswaar blijft de filosofie van de EcoMaat dat het object multifunctioneel moet zijn. Daarbij wordt er per locatie een Ecologisch inrichtingsplan geschreven zodat de toren optimaal kan functioneren voor de doelsoorten. 

Een huismus stelt bijvoorbeeld hoge eisen aan zijn broedhabitat. De omgeving zal ingericht moeten zijn of worden naar deze eisen en in samenspraak realiseren we de ideale EcoMaat, die voldoet aan alle wensen en eisen.

Partners van de Ecomaat

Logo Lagemaat

CIRCULAIR

In ons concept is ook nagedacht over een stuk rentmeesterschap hoe wij dienen om te gaan met de grondstoffen die de aarde ons biedt. Wij zien het als opdracht om materiaal zoveel mogelijk circulair te benutten. Hergebruik of herbenutten van materialen is passend binnen de natuurfilosofie. 

Bij de ontwikkeling van onze mitigerende maatregelen beogen wij om zo min mogelijk nieuw te kopen en putten uit het sloop- of kringloopproces. Op deze wijze denken wij ook een bijdrage te leveren aan de klimaatopgave.

CO2 -besparing

De EcoMaat is volledig gebouwd uit hergebruikte materialen, waardoor er geen nieuwe onderdelen zijn geproduceerd. Dit heeft als gevolg dat er tenminste een embodied CO2 -besparing heeft plaatsgevonden, zoals in beeld is gebracht in onderstaande berekening. 

Huisvesting voor insecten, vogels en zoogdieren

Door de verdeling van diverse compartimenten vinden veel dieren een thuis.

Mogelijkheden

De EcoMaat is beschikbaar in diverse afmetingen waarbij maatwerk en specifieke wensen mogelijk zijn. In samenspraak met de opdrachtgever kunnen maatvoering en materiaalgebruik afgestemd worden. Wij adviseren u graag bij het maken van de juiste keuze qua type, inrichting en de locatie.  

Maatschappelijk verantwoord

Bij de productie van de EcoMaat wordt zoveel mogelijk samengewerkt met bedrijven die mensen uit de participatiewet ontwikkelen naar de reguliere arbeidsmarkt. Het werk aan de EcoMaat draagt bij aan ontwikkeling van (vak) vaardigheden, werknemersvaardigheden en het ontdekken van talenten.

Uitvoeringen ecomaat

De EcoMaat is beschikbaar in diverse afmetingen waarbij maatwerk ook mogelijk is. De meest toegepaste uitvoeringen staan hiernaast.

PARTNERS

Ecofect is een ecologisch adviesbureau dat werkzaam is om ecologische effecten in beeld te brengen bij ruimtelijke ingrepen. Het vertrekpunt is de Wet natuurbescherming.

Bezoek de website

Lucrato is onze vaste partner die een groot deel van de werkzaamheden uitvoert bij de ontwikkeling van de faunatoren. ‘De naam Lucrato staat voor ‘winst’. 

Wij geloven dat werken op meerdere manieren winst oplevert. Sociale, maatschappelijke en economische winst. Winst voor werkzoekenden én voor werkgevers.’ 

Bezoek de website

Logo Lagemaat

Lagemaat uit Heerde is al meer dan 40 jaar actief in de sloopbranche. Vooruitstrevendheid in vele facetten, korte lijnen en optimale klanttevredenheid zijn belangrijke items binnen ons familiebedrijf. Veiligheid en zorgvuldigheid kenmerken onze werkwijze.

Lagemaat zet zich actief in voor een duurzame toekomst. Circulair slopen is daarbij een centraal thema in onze bedrijfsvoering.

Bezoek de website